Sự Kiện Trong Game

Huyết Lâu 8 ( VIP )

SỰ KIỆN HUYẾT LÂU 8 ( VIP )

♦ Tham gia sự kiện Huyết Lâu

 

- Diễn ra tại Sub 2,3,4 hằng ngày .
- Phải là 1 trong 10 người đầu tiên mang áo tàng hình đến một trong 2 NPC ở Devias (209, 30) và (220, 9) để được đưa vào Lâu đài máu. (Một ở bên trong nhà thờ và người còn lại thì ở ở bên ngoài).
- Các nhóm giữa người chơi vẫn được giữ nguyên. Và bạn cũng có thể thiết lập 1 nhóm mới khi đang trong Lâu đài máu.

 

Gặp Linh hồn Tổng Thiên Sứ đề vào Huyết Lâu

 

♦ Nhiệm vụ sự kiện Huyết Lâu ( Cấp 8 - Master ) 

- Tiêu Diệt 250 con quái.

♦ Phần thưởng

- Cứ mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 1 ngọc ngẫu nhiên rớt ra đất