Sự Kiện Trong Game

Sự Kiện Thỏ Ngọc

Thỏ Ngọc♦ Giới thiệu sự kiện Thỏ Ngọc
 


Thời gian diễn ra sự kiện:  00:15  ,   09:15    ,   14:15   ,   21:15

Nhiệm vụ: Xuất hiện ngẫu nhiên trong map, tiêu diệt chúng có xác xuất rơi ngọc rất cao

 

- Địa điểm xuất hiện:

  • Tarkan

 

- Phần thưởng:

  • Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
  • Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)
  • Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)
  • Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)
  • Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)
  • 100 Wcoin

- Thỏ trắng có khả năng tấn công Băng: Giảm tốc độ di chuyển