Tin Tức

Thông tin tạo nhân vật máy chủ mới Medsa- Open 10h ngày 31/1/2021

OPEN BETA 10H NGÀY 31/1/2021

 Máy chủ : Medusa

 Exp : 250x

 Drop : 30%

 Quản lý tài khoản : http://id.mu-xuyenviet.com

 Thời gian sự kiện http://mu-xuyenviet.com/

 Phân bố máy chủ : 

 

Server Chaos Goblin / Trade / Shop AutoReset / Monster PK / PVP
1 Không
2 Không
3 Không Không
4 Không
6 Không

 

 Tạo nhân vật mới : 

- Cấp độ 400 level.

- Reset 0 lần.

- Điểm cộng 3000 point.

 

 Giới hạn reset: 

- Ngày đầu GHRS 10 lần.Sau đó áp dụng theo Bảng GHRS dưới đây :

Top Thứ 2-6 Thứ 7 Chủ Nhật
Top 1 5 lần / ngày 7 lần / ngày 9 lần / ngày
Top > 1 Cho đến khi bằng Top 1